måndag 26 oktober 2009

De rätta frågorna

Papperspost hör inte till vardagen längre. Jag brukar nöja mig med att kolla inkorgen på jobbet en gång i veckan numera. Men i dag låg där ett alldeles färskt exemplar av The NT Insider, en publikation som går mot strömmen – inte bara genom att med sin distribution enträget besvära postverket. Tidningen trycks dessutom uteslutande i enfärg (svart) på tjockt, fiberrikt, pastellfärgat papper (gult denna gång). Formgivningen kan beskrivas som enkel, utan att för den skull vara funktionell (spaltbredder på en dryg A4 är inte ovanliga). Inga bilder, men någon gång en pil i 10% raster. Listningar av källkod och ibland binärdumpar över ett helt uppslag. Innehållet kan omöjligt intressera någon som inte sålt sin själ och vigt sitt liv åt att skriva nedre delen av en Windows-drivrutin. Alltså den exakta målgruppen för utgivaren, OSR Open Systems Resources Inc.

Nu har jag varken ägnat mig åt själen, neder- eller överdelar på fem-sex år, men ser ändå fram emot varje oregelbundet utkommande utgåva av The NT Insider. Anledningen är Peter Viscarola, mannen som skriver vad som faller honom in. Den här gången om ingenjörers förhållande till flygande grisar. Läs själv. Jag väntar.

Oviljan (eller, i värsta fall, oförmågan) att lyfta blicken och ställa de rätta frågorna är verkligen ett påtagligt problem. Inte bara i OSRs användarforum, det hade nog de flesta av oss kunnat leva med, utan för utvecklares arbete i allmänhet. Ett stort och komplext projekt hanterar vi genom att dela upp det i delsystem, apparater, sprintar och arbetspaket. Men vem tar ansvar för vad summan av alla enskilda små beslut, besparingar och optimeringar leder till för system i slutändan?

Antar att det borde vara jag.