onsdag 9 september 2009

Bön

Sedan jag blev med blogg är mitt liv är totalt förvandlat.

I går var jag en slagen spillra av en man (bara en riktig man vet hur psykiskt och fysiskt nedbrytande en febertopp på 37,9 kan vara). I dag kan jag frisk gå till jobbet och mötas av den rättmätiga respekt bara en blogg kan ge. Mina vänner förstår hur de genom mig kan nå karriärfördelar och högre rankning i Googles index. Mina fiender fruktar hur jag med några få ord kan förgöra dem.

Måtte inte makten stiga mig åt huvudet.