söndag 9 maj 2010

Liten ordbok

Av någon anledning kom jag och hustrun att språka om ord i morse. Det hängde nog ihop med att barnen börjat växa upp och inte frivilligt kommunicerar med oss på samma sätt som förr. Nu är det mer ordergivning. Åt båda håll.

Nåväl. Innan människan stänger in sig i sitt ordförråd och sin meningsbyggnad, därtill nödd och tvungen för att göra sig förstådd, utforskar hon språket mera fritt. Då uppstår ord som tregår för den dag som föregår förrgår, eller komparativformen ägigast för pappa.

Ibland blir det besvärligt för oss trångbegrepna vuxna. Som när yngste sonen ombads utföra någon enklare hushållsnära tjänst och han replikerade: "Har jag magiska knän?" Jag blev så konfys att jag glömde mitt ärende och lät honom passera. Först en stund senare insåg jag att han ansåg sysslan vara helt ogenomförbar och att han bett mig flyga och fara genom att retoriskt fråga om jag verkligen trodde att han kunde trolla med knäna.

Eller som när den äldste sonen just börjat intressera sig för bokstäver (A som i apa, B som i boll...) och plötsligt bokstaverade sig till en genväg genom alfabetet: "D som i W".